Anabilim Dalları (Tezsiz)

1- İŞLETME ANABİLİM DALI

    A-İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

2- TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

    A-Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

3- MALİYE VE MALİ YÖNETİM ANABİLİM DALI

    A-Maliye ve Mali Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

4- ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

    A-Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

5- FİNANSAL EKONOMİ ANABİLİM DALI

    A-Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

6- SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

    A-Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

7- SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

    A-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

8- KÜRESEL YÖNETİŞİM VE SİYASET ANABİLİM DALI

    A-Küresel Yönetişim ve Siyaset Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

9- SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

    A-Sosyoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

10- TÜRK İSLAM ARKEOLOJİSİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

    A-Türk İslam Arkeolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

11- İKTİSAT ANABİLİM DALI

    A-Yönetim Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

12- TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

    A-Yaratıcı Yazarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

13- MALİYE ANABİLİM DALI

    A-Vergi Hukuku ve Vergi Hukuku Uygulamaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

14- İÇ DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM ANABİLİM DALI

    A-İç Denetim ve Bağımsız Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

15-MANEVİ DESTEK VE DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

    A-Manevi Destek ve Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

16- OSMANLI ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI

    A-Osmanlı Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

17- PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE MARKA YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

    A-Pazarlama İletişimi ve Marka Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)


Başa Dön