1A-Danışman Bildirim Formu

1B-Danışman Değişikliği Formu

1C-İkinci Danışman Bildirim Formu

2A-Tez Konu Bildirim Formu

2B-Tez Konu Değişikliği Formu

2C-Dönem Projesi Konu Bildirim Formu

2D-Dönem Projesi Konu Değişikliği Formu

3A-Ders Ekle / Çıkar Formu

4A-Öğrenci İlişik Kesme Formu

5A-Enstitü Başvuru Formu

5B-Applications Form for MA and PH.D Programs

5C-Özel Öğrenci Başvuru Formu

6A-Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

6B-Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu

7A-Doktora Tez İzleme Jüri Bildirim Formu

7B-Doktora Tez İzleme Sınavı Bildirim Formu

7C-Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Tarihi Bildirim Formu

7D-Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanak Formu

7E-Doktora Tez İzleme Tutanak Formu

8A-Tez Sınavı Jüri Öneri Formu

8B-Tez Sınavı Tutanak Formu

8C-Tez Degerlendirme Formu

8D-Tez Tezlim Formu

8E-Dönem Projesi Onay Formu

9A-Kontenjan Bildirim Formu

10A-Giriş Sınavı Jüri Öneri Formu

10B-Giriş Sınavı Tutanağı Formu

11A-Tez Çalışması Orjınallik Raporu Formu

11B-Originality Report

12A-Diger Yüksek Öğretim Kurumlarından Ders Alma Formu

13A-Harç İade Formu

14A-İlişik Kesme Dilekçe Örneği

15A-İntibak Dilekçe Örneği

16A-Kayıt Dondurma Dilekçe Örneği

17A-Mezuniyet Dilekçe Örneği

 


Başa Dön