AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Milletlerarası Kamu Hukuku
 • Doktora Marmara Üniversitesi-Avrupa Birliği Enstitüsü - Marmara Üniversitesi-Avrupa Birliği Hukuku A.B.D.
 • Lisansüstü Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi-Kamu Yönetimi A.B.D.
 • Üniversite Ankara Üniversitesi-Hukuk Fakültesi
 • BATIR KEREM,NATO s Intervention in Kosovo Implications for International Law, Marmara Journal of European Studies, 2004, 12
 • Seminars for the Improvement of Human Rights Situation in Turkey , Uzman, Avrupa Birliği Destekli Proje, Uzman,,1.1.2002
 • Translation of the acquis communautaire into Turkish - EC Project Nr.EuropeAid/112952/C/SV/TR , Uzman, Avrupa Birliği Destekli Proje, Uzman,,1.1.2004
 • Arap Baharı Sonrası Akdeniz'de Yaşanan Yasa Dışı Göçlerin Avrupa Birliği Kapsamında Güvenlik Boyutu ve Uluslararası Hukuk Açısından İncelenmesi., FERİT MALKARA, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Devam eden
 • SOĞUK SAVAŞ SONRASI NATO'NUN İCRA ETTİĞİ ASKERİ MÜDAHALELERİN SONUÇLARI VE BU SONUÇLARIN TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ., MUSTAFA OK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • NATO'nun Yeni Stratejik Konsepti: NATO-Rusya ilişkilerinde Baltık Devletlerin Rolü, HATİCE İREM ÇELİK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer, Devam eden
 • ARAP BAHARI SONRASI BÖLGEDEKİ YAPILANMALARIN TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK STRATEJİLERİNE ETKİLERİ, ÜNAL BAYRAKTAR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Enerji arzı güvenliği bakımından Avrupa'nın Rusya Federasyonu'na bağımlılığı, ANIL ÇAĞLAR ERKAN, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Avrupa Birliği'nde yerellik ilkesi ve Avrupa Birliği mali yardımları bağlamında kalkınma ajansları, MERVE MESÇİOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Kamuoyu ile etkileşim çerçevesinde Avrupa Anayasası'ndan Lizbon Antlaşması'na Avrupa Birliği, IŞIL ÇÖKEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Filistin-İsrail arasındaki temel sorunlar ve Uluslararası Hukuk, İLHAN ARAS, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • EU& Turkey's Competition Law regarding to vertical restrictive practices: Model sector: Tractor and agricultural equipments, ÜLKER ASLI BERBEROĞLU, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Avrupa kimliğinde Türkiye'nin yeri: Avrupa'daki Türk imgesinin Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine etkileri, FİLİZ ÇOBAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Jean Monnet Bursu

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Hukuk

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön