AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Avrupa Birliği A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Avrupa Birliği A.B.D.
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İşletme Fakültesi - Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
 • Eurobroadmap Visions of Europe in the World, Uzman, Avrupa Birliği Destekli Proje, Uzman,,1.1.2012
 • Romanların Örgütlenme Hakları Bağlamında Roman Kültürü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (RKYDD) Güçlendirilmesi, Danışman, Avrupa Birliği Destekli Proje, Danışman,,1.1.2007
 • Sendikal Güvence, İş Güvenliği ve Sosyal Diyalog Bağlamında Avrupa Birliği Müktesabatına Türkiye'nin Uyum Süreci ve Bulgaristan Örneği, Danışman, Avrupa Birliği Destekli Proje, Danışman,,1.1.2007
 • Seyit Şanlı Endüstri Meslek Lisesi Yeni Mezunlarının Soğutma Sistemi Üzerine Mesleki Eğitimi Projesi, Danışman, Avrupa Birliği Destekli Proje, Danışman,,1.1.2006
 • DAĞILMA SÜRECİNDEKİ YUGOSLAVYA'DA KİMLİK ÇATIŞMALARININ SOSYAL İNŞACILIK KURAMI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ, ÖZGE KOBAK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN İRAN JEOPOLİTİĞİNE ETKİSİ, YUNUS EROĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Batı Balkanların Avrupa Birliği ile Bütünleşmesi, ÖZGE TAŞKIN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön