AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Avrupa Birliği
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Avrupa Birliği A.B.D.
 • Üniversite İnönü Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Kamu Yönetimi
 • DEMİR NESRİN,DEMOKRASİNİN TEMEL İLKELERİ VE MODERN DEMOKRASİ KURAMLARI, Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review, 2010, 10, 597 611
 • DEMİR NESRİN,DEMİR CENGİZ,BİREYLERİN BOŞ ZAMAN FAALİYETLERİNE KATILMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİ: LİSANS ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA, Ege Akademik Bakış / Ege Academiz Review, 2006, 6, 36 48
 • Doç. Dr. Nesrin Demir, Arş. Gör. İsa Siypak,AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HAZAR HAVZASI ENERJİ POLİTİKASI VE ENERJİ GÜVENLİĞİ PROBLEMLERİ ..,Isparta,29.05.2014 -31.05.2014, Isparta, Türkiye, 2014
 • Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Süryani Kültürü Kapsamında Bölgesel Ticarete Olan Etkileri: Ampirik Bir Çalışma, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (6000,00),1.6.2015
 • Otizme Yönelik Gönüllü Faaliyetlerinde Hizmet/ Faaliyet Kalitesine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (4000,00),1.10.2015
 • 1. Uluslararası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu Bildiri Tam Metni Kitabı, Editör,
 • Avrupa Birliği'nde Ortak Kimlik Oluşturmaya Yönelik Kuramsal Yaklaşımlar ve Sorunlar, OĞUZHAN İSPİRLİ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Pamukkale Üniversitesi, Yrd.Doç.Dr., Tam Zamanlı, 1.1.2007

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Avrupa Birliği
 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı
 • Uluslararası İlişkiler
 • Sosyoloji

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön