ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Yönetim ve Organizasyon
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi-Turizm İşletmeciliği A.B.D.
 • Lisansüstü University of New Haven-The School of Tourism and Hotel Management - Hotel and Restaurant Managment
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Yönetim ve Organizasyon
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi-Turizm İşletmeciliği A.B.D.
 • Lisansüstü University of New Haven-The School of Tourism and Hotel Management - Hotel and Restaurant Managment
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Demir Cengiz, Sarıbaş Özgür,Overview of Voluntourism in Turkey: An Implication Towards the Experıence of Volunteers and Their Motivation, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2015, 5, 30-47
 • Demir Cengiz, Sarıbaş Özgür,Luxury Tourism in Turkey, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2014, 2, 1-20
 • Demir Cengiz, Sarıbaş Özgür,Critical Approach to Geothermal Energy in Turkey in Terms of Sustainability and Health Tourism, International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2012, 2, 192-207
 • Sarıbaş Özgür, Demir Cengiz,Impact of Demographic Characteristics on Participation of Recreation Activities: Case of Antalya and Izmir, I. Eurasia İnternational Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC),28-30 May, Konya, Turkey, 2015
 • Demir Cengiz, Sarıbaş Özgür,Critical Approach To Geothermal Energy in Turkey inTerms of Sustainability and Health Tourism,The 4th International Symposium on SustainableDevelopment,24.05.2013 26.05.2013, Bosna-Hersek, 2013
 • Turizm Fakütesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Mutfak laboratuvarında geleneksel gıda maddelerimizden Tarhana üretiminin gerçekleştirilmesi üzerine bir çalışma, Yönetici, 2014-1-TUR-06, BAP, Yönetici, (24000),17.11.2016
 • Turistlerin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarını Etkileyen Unsurlar: Antalya ve İzmir Örneği, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (4500),1.1.2015

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön