AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Doktora Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Din Eğitimi A.B.D.
  • Lisansüstü Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri A.B.D.
  • Üniversite ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ-İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İLAHİYAT
  • ASRİ SAFİNAZ,İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatı Din Hizmetlerine Bakışı, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, 81 106
  • ASRİ SAFİNAZ,Kur’an ve Tefsir Öğretiminde Gelenek ve Batılılaşmanın İzleri: Osmanlı Medrese ve Darülfünunları, Muhafazakar Düşünce, 2005, 121 140
  • Teoriden Uygulamaya Avrupa da Okul Öncesi Din Eğitimi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (41000),29.12.2017
  • Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi eğitim Kurslarının Değerlendirilmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü
  • Teoriden Uygulamaya Avrupa da Okul Öncesi Din Eğitimi, Yürütücü, BAP, Yürütücü
  • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön