AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Doktora Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
  • Lisansüstü Süleyman Demirel Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme A.B.D.
  • Üniversite Selçuk Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme
  • KAYALAR MURAT,ARSLAN ELİF TÜRKAN,İç Girişimcilik Ve İnovasyon İlişkisi: Yapısal Eşitlik Modeli İle Bir İnceleme, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016, 7, 517 542
  • KIDAK LEVENT BEKİR,ARSLAN ELİF TÜRKAN,DEMİR HÜSEYİN,ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROBLEMLERİNİN BELİRLENMESİ VE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: AMBULANS SERVİSİ ÖRNEĞİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2016, 7, 1-15
  • KIDAK LEVENT BEKİR,ARSLAN ELİF TÜRKAN,BURMAOĞLU SERHAT,Hastanın Sesi Duyuluyor Mu? Bir Devlet Hastanesinde Bulanık AHP ile Ağırlıklandırılmış Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2016, 8, 93 107
  • KAYALAR MURAT, ARSLAN ELİF TÜRKAN,ASHOKA'ya Üye Sosyal Girişimcilerin Türkiye ve Dünyadaki Faaliyet Alanlarının Karşılaştırılması, sdü vizyoner, 2009, 56
  • KAYALAR MURAT, ARSLAN ELİF TÜRKAN, ÇETİN BEHİÇ,Isprarta ve Prizren (Kosova)’daki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Risk Alma Özelliklerinin Belirlenmesi, sdü vizyoner, 2013, 4, 39 72
  • ÖZDAŞLI KÜRŞAT, ARSLAN ELİF TÜRKAN,Paralel Kariyer Arayışının Nedenleri: Isparta'da Faaliyet Gösteren STK'larda Bir Araştırma, YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2009, 7, 151 164
  • ARSLAN ELİF TÜRKAN,Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Strateji Seçimi: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010, 15, 455 477
  • ARSLAN ELİF TÜRKAN, DEMİR HÜSEYİN,SANAL KAYTARMA: BİR KAMU KURUMUNDA HEMŞİRELER ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA, uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, 2016, 9, 1626 -1637
  • DURMAZ ŞERİFE,ARSLAN ELİF TÜRKAN,SİNCER ESRA,ORGANIZATIONAL CYNICISM AND ORGANIZATIONAL TRUST: THE CASE OF SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY, International Journal of Business and Management Studies, 2012, 1, 189 199
  • ARSLAN ELİF TÜRKAN,Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Personelinin Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeyi, DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2012, 13, 12 27
  • A Holistic and Systematic Problem Detection Methodology Project: 112 Izmir Turkey Ambulance Service Unit Case,Cape Town,21-24 Nisan, 2015
  • Mobil Sağlık Uygulamalarının Sağlık Hizmetlerine İşlem Maliyeti Yaklaşımı Bağlamında Etkisi: İzmir Sağlık Sektörü Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma,10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi,01-03 Aralık, Ankara, Türkiye, 2016
  • The Relationship Between Job Satisfaction And Work Engagement: A Study On Physicians And Nurses,The 4th International Conference on New Challenges in Management and Business,05.09.2016-06.09.2016, 2016
  • KIDAK B LEVENT,BURMAOĞLU SERHAT,SOFUOĞLU MT,ARSLAN ELİF TÜRKAN,NİŞANCI ZEHRA NURAY,SOFUOĞLU ZEYNEP,DÜNDAR ARAVACIK ESRA,ÖZÇEVİKEL AHMET,ÖZLEM FİKRİYE,DEMİR HÜSEYİN,A Holistic and systematic problem detection methodology project:112 İzmir Turkey ambulance service unit case,19th world congres on disaster and emergency medicine, 2015
  • ARSLAN ELİF TÜRKAN,CAMUZ BERBER İPEK,HÜCCETOĞULLARI ZEHRA ÖZGE,Türkiye’de Verilere Dayalı Olarak İleri Yaş Turizminin Durumu,9. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, 2015
  • KAYALAR MURAT,ARSLAN ELİF TÜRKAN,YILDIZ SAVAŞ,ÇETİN BEHİÇ,AYGÜN ŞEHRİBAN,WHISTLEBLOWING RELATED LEGAL PRACTICES IN TURKEY,VII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, 2015
  • KIDAK LEVENT BEKİR,ARSLAN ELİF TÜRKAN,BURMAOĞLU SERHAT,Hastanın Sesi Duyuluyor Mu? Bir Devlet Hastanesinde Fuzzy Ahp ile Ağırlıklandırılmış Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması,8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, 2013
  • ARSLAN ELİF TÜRKAN,NEGİZ NİLÜFER,ÖZTÜRK MUSTAFA,Çalışanların Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Ampirik Bir İnceleme,12. Çalışma İlişkileri Kongresi, 2010
  • NEGİZ NİLÜFER,ARSLAN ELİF TÜRKAN,Önemi ve Özellikleriyle Sağlık Turizmi: Isparta İlinin Sağlık Turizmi Açısından Değerlendirilmesi,Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 2010
  • KAYALAR MURAT,ARSLAN ELİF TÜRKAN,Karanlık liderliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Isparta Perakende Sektöründe Bir Araştırma,19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2011
  • ARSLAN ELİF TÜRKAN,CEVHER EZGİ,Intrepreneurship Enabling Organizations To Drive Innovation,First Internat onal Conference On Management And Economics At Epoka University, 2008
  • KAYALAR MURAT,ARSLAN ELİF TÜRKAN,Ödünç Yönetici (Secondment) Kavramı Türkiye'Deki STK'LARDA Uygulanabilirliği Ve Etkileşimi,V. Uluslararası STK'lar Kongresi, 2008
  • Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, Türk Yönetim Geleneğinde Kayırmacılığın Tarihi Seyri, ISBN:978-605-377-260-6, S:27-40, Beta, 2010
  • Mobil Sağlık Uygulamalarının Sağlık Hizmetlerine İşlem Maliyeti Yaklaşımı Bağlamında Etkisi: İzmir Sağlık Sektörü Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, Araştırmacı, 2015-TYL-SOBE-0024, BAP, Araştırmacı, (1000),4.1.2017
  • Bütüncül ve Sistematik Olarak Sorun Tespit Etme MetodolojisiGeliştirme Projesi: 112 İzmir Ambulans Servisi Örneği, Araştırmacı, 2014-1 İİBF-26, BAP, Araştırmacı, (20.651,00),1.1.1900
  • Dünya Görüşü ve/veya İnanç Sisteminin Whistleblowing Eğilimi Üzerine Etkisi: İzmir İli Kamu - Özel Sektör Karşılaştırması, Araştırmacı, 2014-İİBF-07, BAP, Araştırmacı, (22.253,81),1.1.2015
  • TÜBİTAK 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı 113K066-Türkiye'de HEM, SEM ve İŞKUR Örneğinde Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma, Araştırmacı, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı
  • Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, 2663-M-11 nolu proje, Bursiyer, BAP, Bursiyer,,1.1.2013
  • İnovasyon ve İç Girişimcilik Etkileşimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projeleri, 2682-D-11 nolu proje, Bursiyer, BAP, Bursiyer,,12.7.2012
  • Mobil Sağlık Uygulamalarının Sağlık Hizmetlerine İşlem Maliyeti Yaklaşımı Bağlamında Etkisi: İzmir Sağlık Sektörü Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, HÜSEYİN DEMİR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Tamamlanmış
  • Bilim-Teknoloji ve Sanat, Teşvik ve Hizmet Ödülleri Sosyal Bilimler Grup Başarı Ödülü,2009
  • sosyal bilimler teşvik ödülü ikinciliği,2010

ÇALIŞMA ALANLARI

  • Yönetim Ve Strateji
  • Sağlık Kurumları Yönetimi
  • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön