AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-İlahiyat(Din Felsefesi)
 • Doktora Selçuk Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü Selçuk Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Selçuk Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi - İlahiyat
 • Hafızlık DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - HAFIZLIK
 • OCAK HASAN,Yaratılış/Fıtrat Kavramı Çerçevesinde İnsan-Çevre İlişkisinin Ahlaki Boyutu, TUDEAR, 2016, 57 72
 • OCAK HASAN,HADİSLERDE GEÇEN HAYIR VE ŞER KAVRAMLARININ İSLÂM DÜŞÜNCESİNDEKİ YANSIMALARI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, 99 121
 • OCAK HASAN,Ahlak Felsefesı Ekseninde Günah Kavramı, MÜTEFEKKİR, 2015, 2, 39 56
 • OCAK HASAN,Siyaset Toplum Felsefesi Ahlakı Açısından Kâtip Çelebi de Ulema ve Ümeranın Yeri, MİZANÜ'L-HAK, 2015, 1, 83 100
 • OCAK HASAN,İslam Ahlak Felsefesinde Et Tedbiru l Menzil Ev İdaresi Kavramı, JOURNAL OF INTERCULTURAL AND RELIGIOUS STUDIES, 2014, 6, 85 118
 • OCAK HASAN,Hikmet Kavramı Örneğinde Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Konulu Tefsir Geleneği, Dini İhtisas Dergisi, 2014, 43 69
 • HASAN OCAK,İslam Ahlak Felsefesinde Et-Tedbiru’l-Menzil/Ev İdaresi Kavramı, Journal of Intercultural and Religious Studies, 2014, 6, 85-118
 • Ocak H,AHLAK FELSEFESİ EKSENİNDE GÜNAH KAVRAMI, MÜTEFEKKİR, 2014, 2, 39-56
 • OCAK HASAN,Kaybettiğimiz İnsanlık Vazifelerimizden: Emr-i bi’l-Maruf ve Nehy-i ani’l-Münker (İyiliği Emredip Kötülüklerden Sakındırma), İnsan Onuru, Kutlu Doğum Özel Sayısı, Konya Müftülüğü Kültür Yayınları, 2013, 65 76
 • OCAK HASAN,Farabi’nin İnsan Tasavvurunda Hz. Peygamber’in Konumu, Dini İhtisas Dergisi, 2013, 26 34
 • OCAK HASAN,İbn Haldun’un İslam Filozoflarına Yönelttiği Eleştiriler: Metafizik Örneği, DİNBİLİMLERİ, 2013, 13, 101 130
 • OCAK HASAN,İlkçağdan İslam Düşüncesine Felsefe Tasavvuru Tanım Merkezli Bir Karşılaştırma Denemesi, Marife Dergisi, 2012, 25 41
 • OCAK HASAN,Hürriyet Problemi Bağlamında, İnsan Fiillerindeki Temel Dinamiklerin Farabi Felsefesindeki Yeri, Beytü’l-Hikme Dergisi, 2012, 1, 45 74
 • OCAK HASAN,Kınalızade Ali Efendi’de Mutluluk Ahlâkı Kavramının Felsefi Temelleri, Iğdır ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 1, 119 141
 • OCAK HASAN,Hucurat Suresi Bağlamında İnsanlar Arası Kardeşlik İlişkilerini Bozan Başlıca Etkenler, Dini İhtisas Dergisi, 2012, 26 34
 • OCAK HASAN,Kardeşlik Olgusunun Temel Dinamikleri, Peygamberimiz Kardeşlik Ahlakı ve Hukuku, Kutlu Doğum Özel Sayısı, Konya Müftülüğü Kültür Yayınları, 2012, 67 72
 • Ocak H,İlkçağdan İslam Düşüncesine Felsefe Tasavvuru: Tanım Merkezli Bir Karşılaştırma Denemesi, Marife Dergisi, 2012, 30, 25-41
 • OCAK HASAN,Farabi Felsefesinde Bazı İlahi Sıfatların Hürriyet Problemi Açısından Analizi, Hitit Ü. İlahiyat F. Dergisi, 2011, 10, 115 145
 • OCAK HASAN,Bir Ahlak Felsefesi Problemi Olarak Erdem Kavramına Yüklenen Anlamın İlkçağdan Ortaçağa Evrimi, FLSF Dergisi, 2011, 91 101
 • OCAK HASAN,Hz. Peygamber’in Aile Hayatında Temel Kavramlar, Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi, Kutlu Doğum Özel Sayısı, Konya Müftülüğü Kültür Yayınları, 2011, 78 85
 • Ocak H,Bir Ahlak Felsefesi Problemi Olarak Erdem Kavramına Yüklenen Anlamın İlkçağdan Ortaçağa Evrimi, FLSF, 2011, 1, 79-101
 • Ocak H,Farabi Felsefesinde Bazı İlahi Sıfatların Hürriyet Problemi Açısından Analizi, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, 2, 115-145
 • OCAK HASAN,İbn Rüşd’ün Tevil Anlayışında Metodoloji Sorunu, MARİFE, 2010, 10, 171 198
 • HASAN OCAK,BİLGİDEN EYLEME GEÇİŞ SÜRECİNDE NEBEVİ METODOLOJİ,BALIKESİR,14-15Mayıs , BALIKESİR, TÜRKİYE, 2016
 • Ocak H,İSLAM FELSEFESİ'NDE AŞK-MAHREMİYET İLİŞKİSİ,ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ,27-29.03.2015, ORDU, TÜRKİYE, 2015
 • Ocak H,İSLAM AHLAK FELSEFESİNDE ET-TEDBİRU’L-MENZİL/EV İDARESİ KAVRAMI ETRAFINDA ELE ALINAN BAŞLICA MESELELER,21. yy. AİLE SEMPOZYUMU,14-16.11, İZMİR, TÜRKİYE, 2014
 • OCAK HASAN,Türkiye’de Cami Merkezli Yayın Din Eğitiminde Sosyal Bilimlerin Rolü (Psikoloji Örneği),DİB, Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu,30.03.2012, ANKARA, TÜRKİYE, 01.04.2012
 • OCAK HASAN,Nazari ve Ameli Felsefe Kavramları Çerçevesinde Kınalızade’de Mutluluk Ahlakı,Uluslararası Kınalızade Ailesi Sempozyumu,31.05.2012, ISPARTA, TÜRKİYE, 02.06.2012
 • OCAK HASAN, İSLAM FELSEFESİ, ERKEN DÖNEM İSLAM FELSEFESİ (TABİAT FELSEFESİ), ISBN:978-605-9498-06-7, S:73 106, LİSANS, 2017
 • OCAK HASAN, DİN EĞİTİMİNDE MOTİVASYON ve VERİMLİLİK, Bilgiden Eyleme Geçis Sürecinde Nebevi Metodoloji, ISBN:978-605-88345-2-1, S:195 207, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2016
 • İHVAN-I SAFA’NIN İNSAN TASAVVURUNDA BİLGİ-AHLAK-İMAN İLİŞKİSİ, ISBN:978-605-9174-40-4, TİBYAN YAYINCILIK, 2016
 • OCAK HASAN, İbn Rüşd Felsefesinde Yorumbilim Te vil, ISBN:9786056417030, EK KİTAP, 2014
 • Ocak H, MUTEZİLE GELEN-EK-İ, TEKLİF NEDİR, ISBN:9786053260196, S:157-162, İZ YAYINCILIK, 2014
 • OCAK HASAN, Tanrı İnsan İlişkisi Bağlamında İnsanın Hürriyeti, ISBN:9786058634817, EK KİTAP, 2012
 • MÜTEFEKKİR, 2014
 • TEŞEKKÜR BELGESİ,2013
 • TEŞEKKÜR BELGESİ,2011
 • TEŞEKKÜR BELGESİ,2010
 • SELÇUK DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ, EĞİTİM GÖREVLİSİ, Tam Zamanlı,
 • KAYSERİ EĞİTİM MERKEZİ, EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRETMENİ, Tam Zamanlı,
 • SELÇUK EĞİTİM MERKEZİ, EĞİTİM MERKEZİ KURSİYERİ, Tam Zamanlı,
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, İMAM-HATİP, Tam Zamanlı,
 • AKSARAY ESKİL MÜFTÜLÜĞÜ, VAİZ, Tam Zamanlı,
 • İZMİR MENDERES MÜFTÜLÜĞÜ, VAİZ, Tam Zamanlı,
 • YRD. DOÇ. DR., İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, 1.12.2013

ÇALIŞMA ALANLARI

 • İlahiyat Temel Alanı
 • İlahiyat

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön