AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi
 • Doktora Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Ankara Üniversitesi-Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
 • KAYAPINAR LEVENT,Οθωμανικά Αρχεία - Δημογραφική Σύνθεση της Δημητσάνας, 2004
 • KAYAPINAR LEVENT,Βιβλιοθήκη Δημητσάνας - Οθωμανικά Αρχεία Καρύταινας, 2006
 • KAYAPINAR LEVENT,Οθωμανικά Αρχεία - Δημογραφική Σύνθεση της, Καρύταινας, 2004
 • KAYAPINAR LEVENT
 • KAYAPINAR LEVENT,Dimitris J. Kastritsis, “The Sons of Bayezid Empire Building and Representation in the Ottoman Civil War of 1402-13”, 2009
 • KAYAPINAR LEVENT,Fariba Zarinebaf, John Bennet, Jack L. Davis; A Historical and Economic Geography of Ottoman Greece. The Southwestern Morea in the 18th Century (Osmanlı Yunanistanı’nın İktisadî ve Tarihî Coğrafyası XVIII. Yüzyılda Güneybatı Mora), 2006
 • KAYAPINAR LEVENT
 • KAYAPINAR LEVENT
 • KAYAPINAR LEVENT
 • KAYAPINAR LEVENT,Malkoç Oğlu Bali Bey ve Bayezid Baba Asıtanesi, 2009
 • KAYAPINAR LEVENT,Osmanlı Arşiv Kaynaklarına Göre Dimitsana’nın Demografik Yapısı, 2005
 • KAYAPINAR LEVENT
 • KAYAPINAR LEVENT
 • KAYAPINAR LEVENT
 • KAYAPINAR LEVENT
 • KAYAPINAR LEVENT,The Ottoman Conquest of the Morea (1387-1460), 2002
 • KAYAPINAR LEVENT
 • KAYAPINAR LEVENT
 • KAYAPINAR LEVENT
 • KAYAPINAR LEVENT
 • KAYAPINAR LEVENT,Kemal H. Karpat, Studies on Ottoman Social and Political History, Selected Articles and Essays, Brill-Leiden-Boston-Köln, 2002, ISBN 9004121013, 2004
 • KAYAPINAR LEVENT,The Ottomans and the Balkans, A Discussion of Historiography, 2004
 • KAYAPINAR LEVENT,The Economic History of Byzantium, From the Seventh through the Fifteenth Century, ed. Angeliki E. Laiou, Washington 2002, ISBN 0-88402-288-9, 2014
 • KAYAPINAR LEVENT,Sia Anagnostopoulou, Μικρά Ασία 19ος αι. 1919 οι Ελληνορθόδοξες Κοινότητες από το Μιλλέτ των Ρωμιών στο Ελληνικό Έθνος, (Mikra Asia 19os ai. 1911 oi Ellinorthodekes Koinotites apo to Millet ton Romion sto Elliniko Ethnos), 1999
 • KAYAPINAR LEVENT,Meropi Anastassiadou, Salonique, 1830-1912. Une ville ottomane à l’age des Réformes, Brill, Leiden-New York-Köln, 1997, IX+456, ISBN 90 04 10798.3, 1997
 • KAYAPINAR LEVENT,Sfrancis’in Gerçek Eserine Göre XV. Yüzyılın İlk Yarısında İstanbul, 2011
 • KAYAPINAR LEVENT,Kayapınar, L., “Teselya Bölgesinin Fatihi Turahan Bey Ailesi ve XV. – XVI. Yüzyıllardaki Hayır Kurumları” A.İ.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences, cilt/volume 2005-1, sayı 10 (2005), s. 183-196., 2005
 • Levent KAYAPINAR,Kayapınar, L., “Osmanlı Arşiv Kaynaklarına Göre Dimitsana’nın Demografik Yapısı”, A.İ.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences, cilt/volume 2005-2, sayı 11 (2005), s. 133-164., 2005
 • Ayşe KAYAPINAR, Levent KAYAPINAR,Kayapınar, L, A. Kayapınar ile birlikte “Ta Ottomanika engrafa tis bibliotikis tis Dimitsanas” (Yunanca, Dimitsana Kütüphanesindeki Osmanlı Belgeleri), Gortiniaka, c. IV (Atina, 2007), ss. 241-266, 2007
 • Levent KAYAPINAR,Osmanlı Uç Beyi Evrenos Bey Ailesinin Menşei, Yunanistan Coğrafyasındaki Faaliyetleri ve Eserleri, 2004
 • Ayşe KAYAPINAR, Levent KAYAPINAR,“Balkanlarda Karıştırılan İki Bektaşi Zaviyesi: XV.-XVI. Yüzyılda Osman Baba ve Otman Baba Tekkeleri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, sayı 55 (Yaz 2010), s. 97-128. (Ayşe Kayapınar ile birlikte)., 2010
 • KAYAPINAR LEVENT,Bolu Tarihi,Bolu Tanıtım Günleri,15.06.2012, Ankara, TÜRKİYE, 15.06.2012
 • KAYAPINAR LEVENT,Bolu Tarihi,Bolu Tanıtım Günleri,15.06.2012, Ankara, TÜRKİYE, 15.06.2012
 • KAYAPINAR LEVENT,Balkanlar’da Erken Dönem Osmanlı Akıncı Uçbeyleri Bektaşi miydiler?,Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Bilgi Şöleni,17.08.2007, Nevşehir, 18.08.2009
 • KAYAPINAR LEVENT,An Economic and Social History of Gastouni in the Ottoman Period (1460–1715)”,,3rd International Congress of Oriental and African Studies (Peloponnesus (Morea) under Turkish and Venetian Domination (1460-1821)),05.09.2008, Gastuni, YUNANİSTAN, 07.09.2008
 • KAYAPINAR LEVENT,Olympos Piskoposu Metodius ve Olympos Kenti,Uluslararası Patara Kazıları 25. Yıl Sempozyumu,11.11.2013, Antalya, 13.11.2013
 • KAYAPINAR LEVENT,Mudurnu tarihi Mirası ve değerlendirilmesi,Mudurnu Kültür Kenti Panel ve Çalıştayı,03.04.2010, Mudurnu, TÜRKİYE, 03.04.2010
 • KAYAPINAR LEVENT,Atatürk, Menderes ve Özal Dönemi Bulgaristan’dan Gelen Göçmenler Üzerine Gözlemler,Uluslararası Sempozyum: 20. Yılında 89 Göçü,07.12.2009, İstanbul, TÜRKİYE, 08.12.2009
 • KAYAPINAR LEVENT,Devlet ve Defter: Osmanlı’da Tahrir Sistemi,TOBB Üniversitesi Tarih Bölümü Tarih Söyleşileri-3,10.07.2010, Ankara, TÜRKİYE, 10.07.2010
 • KAYAPINAR LEVENT,Bir Göç Serüveni: Yunanistan’dan Anadolu’ya Bir Bektaşi Öyküsü,1. Uluslararası Balkanlarda Alevilik Bektaşilik Sempozyumu,26.10.2013, Çorlu, TÜRKİYE, 27.10.2013
 • KAYAPINAR LEVENT,Kılkış Muharebesi ve Makedonya’da Bulgar-Yunan Çekişmesi/Battle of Kilkis and Bulgarian-Greek Rivalry over Macedonia,The Centenary of the Balkan Wars (1912-1913): Contested Stances 100. Yılında Balkan Savaşları İhtilaflı Duruşlar,23.05.2013, Ankara, TÜRKİYE, 24.05.2013
 • KAYAPINAR LEVENT,The Ottoman Evkaf (1566-1617) in Karitena,Third International Congress on Islamic Civilisation in the Balkans,01.11.2006, Bükreş, ROMANYA, 05.11.2006
 • KAYAPINAR LEVENT,Bizans-Osmanlı Kaynaklarında Osmanlı-Bizans İlişkileri,Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi konferans,10.12.2010, İzmir, TÜRKİYE, 10.12.2010
 • KAYAPINAR LEVENT,Balkanlarda Anadolu Kökenli Türk Varlığı,Balkan Savaşları’nın 100. Yılı 1912-2012,16.05.2012, Nevşehir, TÜRKİYE, 16.05.2012
 • KAYAPINAR LEVENT,Yunanistan’da Türklüğün ve İslam’ın Kökleri,Balkanlarda İslam’ın Kökleri,10.04.2011, Alaşehir, TÜRKİYE, 10.04.2011
 • KAYAPINAR LEVENT,Yunanistan’da Menteşeoğulları Yer Adları,Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu-II Menteşe Beyliği,25.04.2012, Muğla, TÜRKİYE, 27.04.2012
 • KAYAPINAR LEVENT,Yunanistan’da Aydınoğulları Yer Adları,Uluslararası Batı Anadolu Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-I Aydınoğulları Tarihi,,04.11.2010, Aydın, 06.11.2010
 • KAYAPINAR LEVENT,Osmanlı ve Bektaşilik,II. Uluslararası Tarihten Bugüne Alevilik Sempozyumu,23.10.2010, Ankara, TÜRKİYE, 24.10.2010
 • KAYAPINAR Ayşe, KAYAPINAR Levent,XVI-XVII. Yüzyıllarda Aşağı Tuna Bölgesinde İltizam Sisteminin Uygulanması,Birinci İkitsat Tarihi Kongresi,06.09.2007, İstanbul, TÜRKİYE, 07.09.2007
 • KAYAPINAR LEVENT,Bizans Kaynaklarının Neşri: Türkiye’deki Durum,Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu,18.03.2010, Ankara, TÜRKİYE, 20.03.2010
 • KAYAPINAR LEVENT,Türklerin Balkan Tarihindeki Yerleri ve Günümüz Balkanlarındaki Durumu,I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı,09.04.2006, İzmir, TÜRKİYE, 15.04.2006
 • KAYAPINAR LEVENT,Bizans Tarihçisi Georgios Sphrantzes'in "Kronikon Mikron" Adlı Eserinin Osmanlı Tarihine Katkıları,XV. Türk Tarih Kongresi,11.09.2006, Ankara, TÜRKİYE, 15.09.2006
 • KAYAPINAR LEVENT,The Charitable Foundations of the Family of Turahan Bey Who Conquered Thessaly Region in Greece in the 15th – 16th Centuries,Proceedings of the Second International Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans, Tirana, Albania, 4-7 December 2003,04.12.2003, Tiran, ARNAVUTLUK, 07.12.2003
 • Gönül TANKUT. Mete TUNÇOKU, Seçil AKGÜN., Birten ÇELİK., Levent KAYAPINAR,“History, Battlefields and Historical Heritage”, The Book Gallipoli Peninsula Peace Park International Ideas and Design Competition,The Book Gallipoli Peninsula Peace Park International Ideas and Design Competition, Ankara, TÜRKİYE
 • Levent KAYAPINAR,Kayapınar, L., “Mora’da Tourkokratia’nın Tesisi”, XIV. Uluslararası Türk Tarih Kongresi, Ankara, 9-13 Eylül 2002. Ankara 2005, c.II, I.Kısım, s.3-21+6 EK.,XIV. Uluslararası Türk Tarih Kongresi, Ankara, TÜRKİYE
 • KAYAPINAR LEVENT, The Turks, The Establishment of Ottoman Rule in Greece (1361-1461), Yeni Türkiye Yayınları, 2002
 • KAYAPINAR LEVENT, The Book Gallipoli Peninsula Peace Park International Ideas and Design Competition, History, Battlefields and Historical Heritage, ODTU Basımevi, 1997
 • KAYAPINAR LEVENT, Balkanlar El Kitabı, Ortaçağ’da Sırplar ve Devletleri, KARAM, 2006
 • KAYAPINAR LEVENT, Bizans Tarihi, Bizans Hukuku, Anadolu Üniversitsi Yayınları , 2011
 • KAYAPINAR LEVENT, Ortaçağ-Yeniçağ Avrupa Tarihi, Geç Dönem Ortaçağ Avrupa Tarihi (1300-1453), Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012
 • KUMRULAR Özlem, ÖZBAYOĞLU Erendiz, EPÇELİ Nilüfer, DAŞ Mustafa, KAYAPINAR Levent, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Yunanca kısımlar, Yeditepe Yayınları, 2011
 • KAYAPINAR LEVENT, Bizans Tarihi, Bizans Devlet Yapısı ve Eğitim Sistemi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011
 • KAYAPINAR LEVENT, Mübadil Kentler: Yunanistan, Selanik Vilayeti ve Evlad-ı Fatihan, Lozan Mübadiller Vakfı Yayınları, 2012
 • KAYAPINAR LEVENT, Balkanlar El Kitabı, Bizans’ın Hakimiyet Sağlama Dönemi: II. Basileos’tan IV. Haçlı Seferine, KARAM, 2006
 • KAYAPINAR LEVENT, Türkler, Yunanistan’da Osmanlı Egemenliğinin Kurulması”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları , 2002
 • KAYAPINAR LEVENT, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, SÜLEYMAN ÇELEBİ, Emîr, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010
 • KAYAPINAR LEVENT, SPHRANTZES, Georgios, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2009
 • KAYAPINAR LEVENT, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Georgios PACHYMERES, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2007
 • KAYAPINAR LEVENT, Yakınçağ Avrupa Tarihi, 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Avrupa (1848-1886), Anadolu Üniversitesi Yayınevi, 2013
 • KAYAPINAR Levent, KAYAPINAR Ayşe, Anadolu ve Balkanlarda Sücaaddin Veli’nin Yeri ve Önemi, Osmanlı Döneminde Bulgaristan’da Sücaaddin Veli Ocağı’na Bağlı Köyler, Eskişehir, 2013
 • KAYAPINAR LEVENT, Mehmet Fuat Köprülü, Özgünlük, Otantiklik ve Tarihsel İnşâ: Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, Kültür Bakanlığı Yayını, 2012
 • Nermin KILÇ., Ayşe KAYAPINAR., Bilge KAYA., Fahri KILIÇ, Levent KAYAPINAR, Bolu Livâsı 1921-1925 Senesi Salnâmesi (Giriş-Metin-Tıpkıbasım-Dizin), haz. Nermin KILIÇ, Ayşe KAYAPINAR, Bilge KAYA, Fahri KILIÇ, Levent KAYAPINAR, Ankara 2008., S:808, AİBÜ Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER), 2008
 • Levent KAYAPINAR, İstanbul’ un Fethinin Bizanslı Son Tanığı Yorgios Sfrancis’ in Anıları, Chronicon Minus, çeviren ve notlandıran Levent Kayapınar, İstanbul: Kitabevi, 2009., S:480, Kitabevi, 2009
 • KAYAPINAR LEVENT, Tarihte Güney-Doğu Avrupa: Balkanolojinin Dünü, Bugünü ve Sorunları; South East Europe in History: The Past, the Present and the Problems of Balkanology, ed. Levent Kayapınar, Ankara 1999., Ankara Üniversitesi, 1999
 • Levent KAYAPINAR, Ayşe KAYAPINAR, Balkanlar El Kitab, s.129-140., Ortaçağ’da Sırplar ve Devletleri, Karam Yayınları, 2006
 • Levent KAYAPINAR, Balkanlar El Kitabı, s. 215-231, Bizans’ın Hakimiyet Sağlama Dönemi: II. Basileos’tan IV. Haçlı Seferine, Karam Yayınları, 2006
 • KAYAPINAR LEVENT, Türkler, c. IX, s. 187-195., Yunanistan’da Osmanlı Egemenliğinin Kurulması, Yeni Türkiye Yayınları, 2002
 • Levent KAYAPINAR, The Turks, vol. III, s. 102-110., The Establishment of Ottoman Rule in Greece (1361-1461), Yeni Türkiye Yayınları, 2002

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön