AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Ortaçağ Tarihi
 • Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH (ORTAÇAĞ TARİHİ)
 • Lisansüstü EGE ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH (ORTAÇAĞ TARİHİ)
 • Üniversite EGE ÜNİVERSİTESİ - EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TARİH
 • AYÖNÜ YUSUF,İslâm ve Bizans Kaynaklarına Göre Antiokheia Savaşı, Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, 2015, 1, 1 12
 • AYÖNÜ YUSUF,“İslam ve Bizans Kaynaklarına Göre Antiokheia Savaşı”, Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 12
 • AYÖNÜ YUSUF,“Osmanllı Fetihleri Öncesinde Balkanlarda Türk Varlığı”, Yeni Türkiye, 2015, 473 482
 • AYÖNÜ YUSUF,IV. Haçlı Seferinin Ardından Batı Anadolu'da Mücadele Eden İki Rakip: İstanbul Latin Krallığı ve İznik İmparatorluğu, Cihannüma, 2015, 1, 9 25
 • AYÖNÜ YUSUF,Osmanllı Fetihleri Öncesinde Balkanklarda Türk Varlığı, Yeni Türkiye, 2015, 473 482
 • AYÖNÜ YUSUF,“Bizans İmparatoru I. Andronikos Komnenos’un Hayatı ve Devlet Teşkilatını Yeniden Düzenlemeye Yönelik Reformları”, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2014, 1, 107 126
 • AYÖNÜ YUSUF,“Myriokephalon Savaşı’nın Bizans İmparatorluğu Açısından Ne İfade ettiğine Dair Bazı Düşünceler”, Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, 139 148
 • AYÖNÜ YUSUF,“Batı Anadolu’daki Türk Yayılışına Karşı Bizans İmparatorluğu’nun Kuman-Alan Topluluklarını Balkanlardan Anadolu’ya Nakletmesi”, Belleten, 2012, 76, 403 418
 • AYÖNÜ YUSUF,“İznik İmparatorluğu Ordusu”, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2010, 1, 39 54
 • AYÖNÜ YUSUF,“İzmir’de Türk Hâkimiyetinin Başlaması”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 2009, 1, 1 9
 • AYÖNÜ YUSUF,“Bizans Ordusu’nda Ücretli Türk Askerler (XI-XII. Yüzyıllar)”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2009, 53 69
 • AYÖNÜ YUSUF,“IV. Haçlı Seferinin Batı Anadolu’nun Türkleşme Sürecindeki Yeri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2009, 1, 5 20
 • Katalanların Anadolu Ve Trakya'daki Faaliyetleri (1302-1311), Danışman, BAP, Danışman,,1.1.2010
 • Tarih İncelemeleri Dergisi
 • Çukurova Araştırmaları Dergisi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
 • Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Cihannüma, Editör kurulu üyeliği,
 • Bizans İmparatorluğu ve batı (1171-1204), CEM KAYAOĞLU, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Sosyal Bilimler Fakültesi, Eğitim, Tam Zamanlı,

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Ortaçağ Tarihi

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön