AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Celâl Bayar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Celâl Bayar Üniversitesi-Maliye ABD.
 • Lisansüstü Celâl Bayar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Celâl Bayar Üniversitesi-Maliye ABD.
 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat
 • UTKUSEVEN AHMET,KARAKUŞ FAHRETTİN,Vergi Yargılama Hukukunda Re sen Araştırma İlkesi, Dayanışma Dergisi, 2016, 21, 26 56
 • UTKUSEVEN AHMET, METİNOĞLU ALPER,Adli Arama ve Vergi Araması İlişkisi, İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Dergisi, 2016, 22, 26-44
 • GÖKBUNAR RAMAZAN,DOĞAN ALPER,UTKUSEVEN AHMET,Obezite İle Mücadelede Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Vergilerin Değerlendirilmesi Evaluation Of Taxes As A Political Tool Concern In Struggle With Obesity, Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015, 22, 581 602
 • Ahmet Utkuseven, Ali Rıza Gökbunar,Geçiş Ekonomilerinde Vergi İdaresinin Yeniden Yapılandırılması Üzerine, Akademik Bakış, 2005, 6, 14-20
 • Ramazan GÖKBUNAR, Ahmet UTKUSEVEN,Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde Yaşanan Gelişmeler: Yeni İpek Yolu Bir Vergi Cenneti mi?, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2002, 12, 197-209
 • Ahmet UTKUSEVEN,Kentsel Çevre Sorunları ve Manisa’da Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması, Manisa Dergisi, 1997, 3, 1-12
 • Ahmet UTKUSEVEN,Kentsel Katı Atıkların Yönetimi ve Çevre Temizlik Vergisi, Yönetim ve Ekonomi, 1997, 3, 369-401
 • UTKUSEVEN AHMET,BURMAOĞLU SERHAT,Kamu İnovatif Satın Alma Yaklaşımı ve Türkiye İçin Bir Tartışma,Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi,03.11.2016 06.11.2016, ANTALYA, TÜRKİYE, 15.12.2016
 • Ahmet Utkuseven, Burcu Gediz Oral, Özgür Emre Koç,Sanatın Geliştirilmesi ve Desteklenmesinde Etkinlik Arayışları: Bir Vergi Politikası Aracı Olarak Sponsorluk Kurumu,Troia Kültür Merkezi,01-02 Aralık, Çanakkale, Türkiye, 2006
 • A. Kemal Çelebi, Ahmet Utkuseven,The Efficiency of Monetary and Fiscal Policies on Sustainable Growth in Kyrgyz Republic,Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi,16 Nisan, Bişkek, Kırgızistan, 2004
 • Ahmet UTKUSEVEN, Birol KOVANCILAR, Mustafa MİYNAT,Türkiye’de Finans Piyasalarının Kurumsal Boyutu,Çakırağa Tatil Köyü, Seferihisar,26-28 Kasım, İzmir, Türkiye, 1998
 • UTKUSEVEN AHMET,Türkiye’nin Kalkınmasında Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Etkileri,"Türkiye’nin Kalkınmasında Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Rolü ve Mali Açıdan Değerlendirilmesi” konulu II. Ege Bölgesi Maliye Bölümleri Araştırma Görevlileri (MABAG) Sempozyumu,26.11.1999 28.11.1999, Muğla, TÜRKİYE
 • UTKUSEVEN AHMET,BURMAOĞLU SERHAT, 2016 Socio-Economic Strategies in Turkey, PUBLIC INNOVATIVE PROCUREMENT APPROACH AND A DISCUSSION FOR TURKEY, LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, 2016
 • İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Geçmişi Öngörmek: Ekonomik Krizlerin Teorik ve Tarihsel Arka Planı, ISBN:978-605-5145-54-5, S:69-82, Orion Kitabevi, 2015
 • Mali Sosyoloji Üzerine Denemeler, İbn Haldun'da ve Mukaddime'de Genel Çizgileriyle İktisadi-Mali Davranış, Olay ve Yapıların Yeri, ISBN:978-975-8195-58-9, S:215-237, T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2012
 • Çağdaş Bir Vergi Ortamı Oluşturmak İçin: Türkiye'de Vergi İdaresi ve Vergi Denetimi Nasıl Yapılandırılmalıdır?, Yeniden Yapılanma veya Yeniden Yapılanma: Vergi İdaresi ve Denetimi İçin İşte Bütün Mesele Bu, S:169-321, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Yayınları, 2002
 • 2, (15.4.2015), (KAYITDIŞI EKONOMİYİ ÖNLEMEYE YÖNELİK BİR ÖNERİ: VERGİ DENETİM ÜST KURULU)
 • 120, (1.12.2014), (ELEKTRONİK TİCARET KANUNU'NUN GETİRDİKLERİ:BAZI HUSUSLARDA GÖRÜŞ PAYLAŞIMI)
 • 1, (15.1.2013), (GLOBAL VERGİ ÖNERİLERİ VE UYGULANABİLİRLİKLERİ)
 • 2, (1.9.2007), (KAMU YÖNETİMİ İLE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ: BİR BİBLİYOGRAFİK ANALİZ)
 • 1, (1.6.2007), (ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME)
 • Türkiye'de Katı Atık Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Kurumsal Güçlendirme ve Teknik Destek Projesi, Uzman, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Uzman
 • International Workshop on Finance, Business, Economics, Marketing and Information Systems
 • Business and Economics Research Journal
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • Türkiye'de 1980 Sonrası Mali Politikalar, Editör,
 • Uluslararası muhasebe standardlarına göre amortismana tabi varlıkların vergi hukuku açısından incelenmesi ve ertelenmiş vergi yönünden değerlendirilmesi, CEYDA NİZAM, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Teori ve uygulamada vergi incelemesinde mükellef hakları, HANDE EMİROĞLU, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Türkiye'de 1990 Sonrası Dönemde Kamu İç Borçlanması ve Ekonomik Büyüme Üzerinde Etkileri, MUSTAFA YASİN SIRÇA, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Sermaye şirketlerinde birleşme, devir, tasfiye süreçleri ve vergilendirilmesi, HÜSEYİN ÖZCAN, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Uluslarası Stratejik Araştırmalar Kongresi 2016 (ISRC2016) Maliye Alanında En İyi Üçüncü Bildiri,2016
 • Ekonomik ve Mali Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü,2002
 • İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İİBF MALİYE BÖLÜMÜ İZMİR, YARDIMCI DOÇENT DOKTOR, Tam Zamanlı,
 • CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEK OKULU MANİSA, YARDIMCI DOÇENT DOKTOR, Tam Zamanlı,
 • CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MYO MANİSA, YARDIMCI DOÇENT DOKTOR, Tam Zamanlı,
 • CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İİBF MALİYE BÖLÜMÜ MANİSA, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DOKTOR, Tam Zamanlı,
 • CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İİBF MALİYE BÖLÜMÜ MANİSA, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR, Tam Zamanlı,
 • CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İİBF MALİYE BÖLÜMÜ MANİSA, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - BİLİM UZMANI, Tam Zamanlı,
 • CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İİBF MALİYE BÖLÜMÜ MANİSA, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, Tam Zamanlı,
 • T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA, SOSYAL YARDIMCI, Tam Zamanlı,
 • T.C. RİYAD BÜYÜKELÇİLĞİ SUUDİ ARABİSTAN, MAHALLİ KATİP, Tam Zamanlı,
 • YÜKSEL CONSTRUCTION INC. RIYADH / SAUDI ARABIA, PERSONEL ŞEFİ, Tam Zamanlı,
 • K.K.K. MERKEZ DAİRE BAŞKANLIĞI TERCÜME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA, PİYADE ASTEĞMEN (MÜTERCİM), Tam Zamanlı,
 • T.C. ZİRAAT BANKASI İZMİR BÖLGESİ DIŞ MUAMELELER ŞUBESİ, MEMUR, Tam Zamanlı,
 • Konferans, "Türkiye Ekonomisinin Yapısal Sorunları ve Çözüm Önerileri", 27 Şubat 2014, Aydınlar Ocağı Şubesi, Konuşmacı, Manisa.
 • Konferans, “2013 Yılı Bütçesi ve Ekonomik, Politik, Sosyal Gelişmeler”, 09 Mayıs 2013, MASİAD Manisa Sanayici ve İş Adamları Derneği, Konuşmacı, Manisa.
 • Konferans, “Güncel Ekonomik, Politik ve Sosyal Değinmeler”, 20 Aralık 2012, Aydınlar Ocağı Şubesi, Konuşmacı, Manisa.
 • Konferans, “2011 Bütçesi ve Güncel Ekonomik Meseleler”, 18 Şubat 2011, Türk Ocakları Şubesi, Konuşmacı, İzmir.
 • Konferans, “Vergi Bilinci ve Sosyal Devlet”, 26 Şubat 2010, Konuşmacı, Saruhanlı, Manisa.
 • Konferans, “Vergiler ve Geleceğimiz”, 27 Şubat 2009, Konuşmacı, Saruhanlı, Manisa.
 • Konferans, “Türkiye-IMF İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Geleceği”, 22 Şubat 2008, Türk Ocakları Şubesi, Konuşmacı, İzmir.
 • Konferans, “Türkiye–IMF İlişkileri ve Geleceği”, 11 Ocak 2008, Türk Ocakları Şubesi, Konuşmacı, Manisa.
 • Konferans, “Özelleştirmeler ve Avrupa Birliği İle İlişkilerimiz”, 24 Mart 2006, Türk Ocakları Şubesi, Konuşmacı, Manisa.
 • Konferans, “Yeniden Yapılanma ve Toplumsal Bütünleşme”, 30 Mart 2004, Konuşmacı, Manisa.
 • Konferans, “Türkiye’nin Finansal Liberalizasyon Deneyimi”, 04 Aralık 2003, Türk Ocakları Şubesi, Konuşmacı, Manisa.

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Maliye
 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön