AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Maliye
 • Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Lisansüstü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Üniversite Afyon Kocatepe Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Maliye
 • Üniversite AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ-İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - MALİYE
 • ŞEN HÜSEYİN,ÇEVİK ZEYNEP BURCU,KAYA AYŞE,The Khaldun-Laffer Curve Revisited: APersonal Income Tax-Based Analysis forTurkey, Munich Personal RePEc Archive, 2017
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,How large are fiscal multipliers in Turkey?, Econstor, 2017
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Growth Enhancing Effect of Discretionary Fiscal Policy Shocks: Keynesian, Weak Keynesian or Non-Keynesian?, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper, No: 65976, 2015
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,The Relative Effectiveness of Monetary and Fiscal Policies on Growth: What Does Long-run SVAR Model Tell Us?, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper, No: 65903, 2015
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,ALPASLAN BARIŞ,Education, Health, and Economic Growth Nexus: A Bootstrap Panel Granger Causality Analysis for Developing Countries, Economics Discussion Paper Series, EDP-1502, University of Manchester, Manchester, United Kingdom., 2015
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Are the Twin or Triple Deficits Hypotheses Applicable to Post-Communist Countries?, BOFIT Discussion Papers, Bank of Finland, No:3/2016, Finland, Helsinki., 2016
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,The Role of Taxes as an Automatic Stabilizer: Evidence from Turkey, Economic Analysis & Policy, 2013, 43, 303 313
 • KAYA AYŞE,ŞEN HÜSEYİN,How to Achieve and Sustain Fiscal Discipline in Turkey: Rising Taxes, Reducing Government Spending or A Combination of Both?, Romanian Journal of Fiscal Policy, 2013, 4, 1 26
 • KAYA AYŞE,Vergi Afların Vergi Gelirlerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz, Maliye Dergisi, 2014, 184 199
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Türkiye’de Maliye Politikaları Ne Ölçüde Etkili?: Bir Mali Etki Analizi, Vergi Dünyası, 2012, 308 316
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Mali Etki-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Nedensellik Analizi (1980-2010), Maliye Dergisi, 2012, 61 75
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Ekonomik Krizlerin Değişmeyen İmdatçısı: Maliye Politikası, Sosyoekonomi, 2015, 23, 55 86
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Is fiscal policy really sustainable in Turkey? A reexamination, International Journal of Sustainable Economy, 2015, 7, 1 29
 • KAYA AYŞE,Parasal Devalüasyona Alternatif Bir Öneri: Mali Devalüasyon, Vergi Sorunları Dergisi, 2015, 165 172
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Crowding-Out or Crowding-In? Analyzing the Effects of Government Spending on Private Investment in Turkey, Panoeconomicus, 2014, 61, 631 651
 • ŞEN HÜSEYİN,KAYA AYŞE,Taxes and Private Consumption Expenditures: A Component Based Analysis for Turkey, Turkish Studies, 2016
 • İsa SAĞBAŞ, Ayşe KAYA,Türkiye’de Kamu Harcamalarının Bölgesel Analizi: Mekânsal Ekonometri Analizi, Türkiye Maliye Sempozyumu,Antalya,2009, Antalya, Türkiye, 2009
 • Prof.Dr. Fevzi DEVRİM’e Armağan , Dünden Bugüne AB ve Türkiye’de Bölgesel Politikalar: Karşılaştırmalı Bir Analiz (Hüseyin Şen ile ), ISBN:978-975-441-428-8, S:189-208, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, 2014
 • Türkiye'de Bölgesel Net Mali Yansıma, ISBN:978-975-8195-37-4, S:1-97, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2009
 • Mali Sürdürülebilirlik: Teori ve Türkiye Uygulaması, ISBN: 978-605-5327-23-1 , S:1-165, Türkiye Bankalar Birliği, 2013
 • Are the twin or triple deficits hypotheses applicable to post-communist countries?BOFIT Discussion Papers, Bank of Finland, No:3/2016, Finland, Helsinki., Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı, (3000),1.3.2016
 • Fiscal Consolidation, Unemployment and Growth Nexus: Boostrapt Panel Causality Analysis", Tübitak Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile Bursiyer, Cambridge Universitesi, Maliye Politikası Araştırma Merkezi, Yürütücü, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü
 • Turkish Studies, Thomson Reuters, 2017-August, 2017
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017
 • Sosyoekonomi, 2017
 • Turkish Studies - Thomson Reuters, March, 2017
 • Journal of Paneconomicus , 2017
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü,2016
 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü,2014
 • Maliye Hesap Uzmanları Vakfı, Devlet Yardımlarının Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Bölgesel ve Sektörel Analiz, İkincilik Ödülü (İsa Sağbaş ve Hüseyin Şen ile birlikte),2010
 • TÜBİTAK 2219 Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu, Cambridge Universitesi, İngiltere

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Maliye

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön