AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,Tarihsel Süreç İçerisinde Japon Budizmi: Genel Bir Bakış, Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2016, 1, 45 64
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,Japon Dinî Bayramlarının Genel Özellikleri ve Sosyal Hayattaki Yeri, MÎZÂNU’L-HAK: İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, 2016, 1, 41-56
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,Farklı Dinleri Öğrenmenin Katkıları Üzerine Değerlendirmeler / Evaluations on Contributions of Learning Other Religions,Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu,07.04.2018 09.04.2018, Konyaaltı, ANTALYA, TÜRKİYE, 2018
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,Kur’an Yorumlarında Tevrat Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar / Some Cases That Should be Considered in Interpretation of Qur’an in Case of Handling Torah,Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu,07.04.2018 09.04.2018, Konyaaltı, ANTALYA, TÜRKİYE, 2018
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,Semavi Dinlerin Muhtelif Meselelere Bakış Açıları,Bornova Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü Konferansı,20.02.2018 20.02.2018, Bornova, İZMİR, TÜRKİYE
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,Televizyon, Cep Telefonu, İnternet ve Sosyal Medya(Fırsatlar ve Tehditler),Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri Projesi,19.12.2017 19.12.2017, Buca Çakabey İmam Hatip Ortaokulu, Buca, İzmir, TÜRKİYE
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,Doğru Tebliğ İçin Dinleri Öğrenme Gerekliliği,MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Yaz Eğitim Etkinlikleri Semineri, Konak Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi,03.08.2017 03.08.2017, Konak/İZMİR, TÜRKİYE
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,İnançları Doğru Tanımak Bize Ne Kazandırır?,Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Yılsonu Seminer Dönemi Konferansı,20.06.2017 20.06.2017, Bornova, İZMİR, TÜRKİYE
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,Hz. Peygamber ve Güven Toplumu,Foça Müftülüğü Kutlu Doğum Paneli,19.04.2017 19.04.2017, Foça, İZMİR, TÜRKİYE
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,Hz. Peygamber ve Güven Toplumu,Beydağ Müftülüğü Kutlu Doğum Konferansı,20.04.2017 20.04.2017, Beydağ, İZMİR, TÜRKİYE
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,Bir Müslüman Diğer Dinleri Neden Öğrenmeli?,Türgev EDEP Programı Konferansı,23.01.2017 23.01.2017, İzmir, TÜRKİYE
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,JAPONYA’DA SOSYO-KÜLTÜREL VE DÎNÎ HAYAT,Aralık Ayı İzmir İlçe Müftüleri Toplantısı,14.12.2015 14.12.2015, İzmir, TÜRKİYE
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,JAPONYA’DA DÎNÎ HAYAT,İKÇÜ İslami İlimler Fakültesi Tecrübe Paylaşım Seminerleri,27.11.2015 27.11.2015, İzmir, TÜRKİYE
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,Japon Dinî Bayramları,ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Seminerleri,17.05.2006 17.05.2006, Çanakkale, TÜRKİYE
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,Hz.Peygamber'i Anlamak,Çan Anadolu İmam Hatip Lisesi Kutlu Doğum Programı,08.05.2012 08.05.2015, Çanakkale, TÜRKİYE
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Dersinde Verimliliği Artırmada Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı,Din Eğitiminde Motivasyon ve Verimlilik Sempozyumu,14.05.2016 15.05.2016, Balıkesir, TÜRKİYE, 2016
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,Televizyon, Cep Telefonu, İnternet ve Sosyal Medya,Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri Projesi,26.04.2016 26.04.2016, İzmir/Buca, TÜRKİYE
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,Televizyon, Cep Telefonu, İnternet ve Sosyal Medya (Fırsatlar ve Tehditler),"Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri Projesi",26.04.2016 26.04.2016, İzmir/Karşıyaka, TÜRKİYE
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,Televizyon, Cep Telefonu, İnternet ve Sosyal Medya: Fırsatlar ve Tehditler,Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri Projesi,22.04.2016 22.04.2016, İZMİR/Menemen, TÜRKİYE
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,Tevhid ve Vahdet Gelin Birlik Olalım,Menemen Müftülüğü 2016 Yılı Kutlu Doğum Haftası Paneli,21.04.2016 21.04.2016, Menemen/İZMİR, TÜRKİYE
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,Hz.Peygamber:Tevhid ve Vahdet,Çiğli Müftülüğü 2016 Yılı Kutlu Doğum Haftası Paneli,14.04.2016 14.04.2016, Çiğli/İZMİR, TÜRKİYE
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,"Hz. Peygamber:Tevhid ve Vahdet Gelin Birlik Olalım",Foça Müftülüğü 2016 Yılı Kutlu Doğum Haftası Paneli,12.04.2016 12.04.2016, Foça/İZMİR, TÜRKİYE
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM,Semâvî Dinlerin Kutsal Kitaplarında Çevreyi Korumaya Dair Emir ve Tavsiyeler,3. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu,04.11.2016 06.11.2016, Antalya/Alanya, TÜRKİYE, 06.12.2016
 • ŞENAVCU HALİL İBRAHİM, Din Eğitiminde Motivasyon ve Verimlilik Sempozyumu, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Dersinde Verimliliği Artırmada Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı, ISBN:978-605-82626-0-7, S:229-237, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2017
 • 1, (30.6.2017), (Geleneksel Japon Konaklama Binası “Ryokan”)
 • 14, (1.3.2016), (Ressam Yönetmen Olarak Akira Krosawa ve Dreams Filmi)
 • 1, (1.12.2015), (Miyazaki Sinemasında Şintoizm Göstergelerinin Sunumu)
 • 303, (5.1.2011), (Eski Uygarlıklardan Günümüze İlkbahar Bayramları)
 • İmam Hatip Okullarının Niteliği, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (30.000),27.12.2017
 • Japon Dini Bayramları, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (1530),1.10.2006
 • MÎZÂNU’L-HAK: İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, 2017
 • İzmir’in Selçuk, Buca, Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka İlçelerindeki Katolik Kutsal Mekânları Üzerine Bir Araştırma, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 17.11.2017
 • İzmir’in Konak İlçesindeki Katolik Kiliseleri Üzerine Bir Araştırma, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 15.5.2017
 • Çin’de Budist Ekoller ve Faaliyetleri, Mustafa SARAÇOĞLU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam eden
 • Şintoizm’de Kadının Konumu, Merve ÜSTEK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam eden
 • İzmir Yahudilerinde Dinî Hayat, Hilal POLAT, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam eden
 • Aamir Khan Filmlerinde Dinî Öğeler, Murat Dural, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam eden
 • Yezidiliğin Oluşumunda İslam Dışındaki Dinlerin Etkisi, Betül Aydın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam eden
 • Teşekkür,2017
 • Teşekkür,2016
 • Teşekkür,2016
 • Takdir,2010
 • Teşekkür,2005
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Öğretmen, Tam Zamanlı, 6.9.2007 - 17.6.2015
 • Yrd. Doç. Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 17.6.2015
 • Araştırma Görevlisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 4.2.2005-14.3.2007
 • TV-Radyo Programı, Kanal 35 - Ramazan Programı / İftar Zamanı, Konuşmacı, İzmir, 2016
 • Konferans, Japon İnançları ve Türk İnançları, Konuşmacı, Anahtar Derneği/Seyhan/ADANA, 2010
 • Konferans, Japon İnançları ve İslam, Konuşmacı, Anahtar Derneği/Seyhan/ADANA, 2010
 • Konferans, Hz. Peygamber’i Anlamak, Konuşmacı, İstiklal Düğün Salonu/Çan/Çanakkale, 2012
 • TV-Radyo Programı, İslam Dininde İlme ve Öğrenmeye Verilen Önem, Konuşmacı, TRT Radyo-1, 2006

ÇALIŞMA ALANLARI

 • İlahiyat Temel Alanı
 • İlahiyat

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön