AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Klinik Psikoloji
 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Klinik Psikoloji
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Psikoloji
 • TOK EMİNE SEVİNÇ,ARKAR HALUK,BİLDİK TEZAN,Çocukluk Çağı Kaygı Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi, İlaç Tedavisi ve Kombine Tedavinin Etkililiğinin Karşılaştırılması, Türk Psikiyatri Dergisi, 2016, 27, 110 118
 • Sevi Tok, ES. ve Eylen Özyurt, B.,Üniversite öğrencilerinde riskli alkol kullanımını yordayan faktörler, Yeni Symposium, 2015, 1, 1-10
 • Sevi Tok, E.S. ve Arkar, H. ,Psikobiyolojik kişilik modeli ile beş faktör kişilik kuramının Türk örnekleminde karşılaştırılması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012, 4, 262-269
 • Sütçü, S.T., Aydın, A., Irmak, T., Mortan, M., Sevi, E.S., Özmen, Z. ve Şengün, E. ,Otizmde dil ve iletişim özelliklerinin incelenmesi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2008, 3, 139-148
 • Comparison of psychobiological personality model and five factor personality theory in a Turkish sample.,12th European Congress of Psychology, İstanbul, Turkey, 2011
 • The predictors of risky alcohol consumption in the population of university students,12th European Congress of Psychology, İstanbul, Turkey, 2011
 • The Comparison of Learning Rate in Children With Autism and Mental Retardation,International Developmental Neuropsychiatry Meetings-III; Autism & ADHA Symposium, İstanbul, Turkey, 2006
 • Çocuklarımızı Kazanalım: Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Projesi., Eğitmen, Avrupa Birliği Destekli Proje, Eğitmen, (50000)
 • BİDEB Yurtiçi Doktora Bursu
 • BİDEB Yurtiçi yükseklisans bursu

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Uygulamalı Psikoloji

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön