AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Erciyes Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi - İlahiyat
 • KARAŞAHİN HAKKI,Din Sosyolojisinde Ziyaret Dindarlığı: Şanlıurfa Örneği, EKEV, 2012, 53, 279 294
 • KARAŞAHİN HAKKI,Karizma, Karizmatik Otorite ve Karizmanın Rutinleşmesi Üzerine Bir Meta-Değerlendirme: Osman Hulusi Efendi Tarikatı Örneği, Toplum Bilimleri Dergisi, 2010, 4, 81 98
 • KARAŞAHİN HAKKI,Türkiye'de Sosyal Yapı ve İslam, EKEV, 2010, 44, 1 18
 • KARAŞAHİN HAKKI,Din Sosyolojisinde Dindarlığın Ölçülmesi Problemi Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, 1, 191 200
 • KARAŞAHİN HAKKI,Türkiye Kırsal Dindarlığı Üzerine Bir Pilot Araştırma (Gördes ve Çevre Köyleri Örneği), Dini Araştırmalar, 2007, 10, 105 117
 • Doç.Dr. Ahmet F. Sinanoğlu-Yrd.Doç.Dr. Hakkı Karaşahin,Toplum Kültür ve Dil Üzerine Bir İnceleme,Niğde,03-06 Mayıs , Ankara, Türkiye, 2012
 • Araştırma Yöntem ve Teknikleri II, Nitel Araştırmalarda Geçerlik ve Güvenirlik, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2014
 • Sosyal Anropoloji, Gruplar, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2012
 • Sosyal Antropoloji, Aile, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2012
 • Sosyal Anropoloji, Cinsellik ve Evlilik, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2012
 • Sosyal Anropoloji, Toplumsal Kimlik Kişilik ve Cinsiyet, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2012
 • Din Sosyolojisi El Kitabı, Gençlik ve Din, ISBN:9786054692002, S:237-252, Grafiker, 2012
 • Bir Batı Anadolu Kasabasında Dini Hayat Gördes Örneği, ISBN:978-9944-722-01-8, Birleşik, 2007
 • Hikmet Yurdu Dergisi, Editör,
 • Hikmet Yurdu Dergisi, Editör,
 • İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.I, S.1, Güz-2010, Yardımcı editör,
 • İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.I, S.1, Güz-2010, Yardımcı editör,
 • Liselerde çalışan öğretmenlerin dini tutumları üzerine sosyolojik bir araştırma (Malatya örneği), HASAN TOMAN, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlanmış

ÇALIŞMA ALANLARI

 • İlahiyat Temel Alanı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön