AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Ege Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Lisansüstü Haliç Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Psikoloji
 • Gedik Z, Sorias O, idiman E,Do coping styles mediate the relationship between disability status and psychosocial loss in people with relapsing remitting multiple sclerosis? , Journal of Health Psychology, 2015
 • GEDİK ZÜMRÜT, BAHADIR GÜLER,Evaluation of death anxiety and effecting factors in a Turkish sample, International Journal of Human Sciences, 2014, 11, 388-400
 • GEDİK ZÜMRÜT, SORİAS OYA, İDİMAN EGEMEN, ÖZAKBAŞ SERKAN,Cognitive function in Turkish patients with relapsing remitting multiple sclerosis,2nd Conference of the International Multiple Sclerosis Cognition Society,28.06.2013 29.06.2013, Zürih, İSVİÇRE
 • GEDİK ZÜMRÜT,Death anxiety and self actualization A review,The South East European Regional Conference of Psychology,30.10.2009 01.11.2009, SOFYA, BULGARİSTAN
 • GEDİK ZÜMRÜT,The Relationship between Traumatic Events and Substance Use among University Students,The 12th European Congress of Psychology,04.07.2011 08.07.2011, İstanbul, TÜRKİYE
 • GEDİK ZÜMRÜT,ÖZDUYARLIK VE ÖFKE PROVOKASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ,19. Ulusal Psikoloji Kongresi,05.09.2016 07.09.2016, İzmir, TÜRKİYE
 • GEDİK ZÜMRÜT,TOKER HURİYE,Üniversite öğrencilerinde engelli bireylere yönelik tutumlar ve sosyal beğenirlik arasındaki ilişki,1.Engellilik Araştırmaları Kongresi,24.11.2016 25.11.2016, İstanbul, TÜRKİYE
 • ANLI İREM, Psikanalitik kuramlar, Margaret Mahler, ISBN:978-975-420-732-3, S:71 84, Nobel Tıp Kitabevleri, 2010
 • (14.12.2016), (Do coping styles mediate the relationship between disability status and psychosocial loss in people with relapsing remitting multiple sclerosis?)
 • (Do coping styles mediate the relationship between disability status and psychosocial loss in people with relapsing remitting multiple sclerosis?)
 • Hastanelerde Manevi Bakım: Uygulamalı Bir Pilot Araştırması, Araştırmacı, 115K340, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (56000),1.1.2017
 • Journal of Health Psychology, 2015
 • 1. Engellilik Araştırmaları Kongresi Sözel Bildiri Üçüncülüğü,2016
 • Engelsiz Üniversite Koordinatörü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 19.6.2015
 • Bölüm Başkan Yardımcısı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 1.11.2014-24.10.2016

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Klinik Psikoloji
 • Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Temel Alanı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön