Öznur Dirik

Görevi : Finanasal Ekonomi Anabilim Dalı Sekreteri
E-posta : oznur.dirik ikc.edu.tr

Başa Dön