Mezun Olan Öğrencilerimizin Dikkatine ( Diploma Basımı )

Değerli Mezunlarımız,

-Diploma basımı tamamlanmıştır.

Listede ismi bulunan mezunlarımız;

- 27.02.2019 tarihinden itibaren Enstitümüzden diplomalarını teslim alabilirler.

Teslim Almaya Gelirken;

1- Nüfus Cüzdanının Aslını ve Bir Adet Fotokopisini yanınızda getiriniz.

 

Not: Diplomasını şahsen teslim alamayacak durumdaki mezunlarımız; Noter Onaylı Vekaletname ile diplomasını teslim alacaktır.

Doktora

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans

Başa Dön