Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Dikkatine

            2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi ve öncesinde Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimizin azami süreleri, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi itibariyle (kayıt dondurma haricinde) sona erecektir.

 

            Bu durumdaki öğrencilerimizin "Derslerini" başarılı olarak tamamlayıp, "Bitirme Projesini" en geç 25 Ocak 2019 tarihine kadar Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Gerekli yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıdadır.

 

            Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, Madde 12–(1):

"Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir."

            Proje teslim edilirken;

1- Almış olduğunuz derslerin (10 farklı ders) tamamından başarılı olarak geçmelisiniz.

(Final notlarının girilmiş olması gerekiyor)

2- Projeniz tamamlandı ise, danışmanızla iletişime geçiniz.

3- Danışmanınız projeyi onaylaması halinde "Proje Onay Formu" bilgisayar ortamında doldurup, danışmanınıza ve anabilim dalı başkanına imzalamanız gerekmektedir.

a- Bu formu, Enstitü sayfası formlar bölümünde 8E' de bulabilirsiniz.

b- Bu formun aslını Enstitüye teslim etmek üzere tutunuz, fotokopisini ise hazırladığınız projede "Yemin Metni" nin altına koymalısınız.

c- Bu formun alt kısmında Ensitüye teslim etmeniz gereken diğer dökümanları görebilirsiniz.

4- Diğer Dökümanlarda;

a) İlişik Kesme Belgesi (4A) 

b) Mezuniyet Dilekçesi (17A)

*Örnek Proje (İlk beş sayfa için)

Sayfa Numaralandırma

*Tez Yazım Klavuzu

Başa Dön