Mezun Olan Tezli Öğrencilerimizin Dikkatine ( Diploma Basımı )

Değerli Mezunlarımız,

- Tezli Yüksek Lisans Diploma basımı tamamlanmıştır.

Listede İsmi bulunan mezunlarımız;

- 14.08.2018 tarihinden itibaren Enstitümüzden diplomalarını teslim alabilirler.

Teslim Almaya Gelirken;

1- Geçici Mezuniyet Belgesi

2- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Bir Adet Fotokopisini yanınızda getiriniz.

 

Not: Diplomasını kendisi teslim alamayacak durumdaki mezunlarımız; Noter Onaylı Vekaletname ile diplomasını teslim alacaktır.

 

Tezli Yüksek Lisans

 

Başa Dön