Kapatılan Gediz Üniversitesi Öğrencilerinin 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Af Başvuruları

7143  Sayılı Kanun ile “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgili Kanun kapsamında belirlenen Uygulama Esasları da yayınlanmıştır. (Esaslara ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

 

Bu esasların 14 ve 15. Maddelerinde 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları öğrencilerinin başvuruları düzenlenmiştir. Buna göre;

1)

a- 23.07.2016’dan önce kapatılan Gediz Üniversitesine yerleşen ancak kayıt yaptırmayan,

b- Kapatılan Gediz Üniversitesi öğrencisiyken 23.07.2016’dan önce ilişi kesilen,

c- Mezun aşamasına gelmeyen ve 23.07.2016’dan sonra herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmeyen,

d- Tüm derslerimi alarak mezuniyet aşamasına gelen ancak başarısızlık/not ortalaması nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin başvuruları Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına,

2) Lisansüstü programlardaki öğrencilerin Üniversitemizdeki ilgili Enstitüye,

3)

a- 23.07.2016 tarihinden sonra başka yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran ve sonrasında ilişiği kesilen öğrencilerin ilişiklerinin kesildiği bu yükseköğretim kurumuna,

b- 23.07.2016 tarihinden sonra başka yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak kayıt yaptırmayan (yatay geçişler hariç) öğrencilerin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekmektedir.


- Bu çerçevede yalnızca 1. ve 2. madde kapsamındaki öğrencilerin başvuruları Üniversitemiz tarafından kabul edilecektir. 3. Madde kapsamındaki öğrencilerin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumları ile iletişime geçerek başvuru süresi ve başvuru belgeleri hakkında bilgi almaları gerekmektedir.

- Başvurular, 18 Eylül 2018 tarihine kadar başvuru için gerekli belgeler ile birlikte bizzat gelinerek yapılacaktır. Ancak bizzat gelinemediği durumlarda Noter vasıtasıyla vekil tayin edilecek kişi “Vekaletname” ile birlikte başvurarak başvuru işlemini gerçekleştirebilecektir, posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


BAŞVURU EVRAKLARI

1. Madde Kapsamında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Müracaat Edecek Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi. ( Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.(Aslı görülerek fotokopisi alınacaktır)

3- Savcılıktan/E-Devletten alınacak “Adli Sicil Kaydı”

4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

5- Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf 

6- ÖSYM sınav sonuç belgesi,

7- ÖSYS ile yerleşenler için lise / DGS ile yerleşenler için Önlisans Diploması Fotokopisi (Aslı görülerek fotokopisi alınacaktır),

2. Madde Kapsamında Üniversitemiz İlgili Enstitülerine Müracaat Edecek Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi ( Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.(Aslı görülerek fotokopisi alınacaktır)

3- Savcılıktan/E-Devletten alınacak “Adli Sicil Kaydı”

4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

5- Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf 

6- ALES sınav sonuç belgesi,

7- Lisans Diploması Fotokopisi (Aslı görülerek fotokopisi alınacaktır),

Başa Dön