Mezun Olan Öğrencilerimizin Dikkatine (Diplomalar)

Değerli Mezunlarımız,

- Diploma basımı tamamlanmıştır.

Listede İsmi bulunan mezunlarımız;

- 30.03.2018 tarihinden itibaren Enstitümüzden diplomalarını teslim alabilirler.

Teslim Almaya Gelirken;

1- Geçici Mezuniyet Belgenizin Aslını

2- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Bir Adet Fotokopisini

yanınızda getiriniz.

Not: Diplomasını kendisi teslim alamayacak durumdaki mezunlarımız; Noter Onaylı Vekaletname ile diplomasını teslim alacaktır.

Doktora

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans

Başa Dön