Diploma Basımı Hakkında.

Değerli Mezunlarımız,

- Diploma basımı tamamlanmıştır. Listede ismi bulunmayan öğrencilerimiz için diploma basımı haftaya tamamlanacaktır.

Listede İsmi bulunan mezunlarımız;

- 23.11.2017 tarihinden itibaren Enstitümüzden diplomalarını teslim alabilirler.

Teslim Almaya Gelirken;

1- Geçici Mezuniyet Belgenizin Aslını

2- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Bir Adet Fotokopisini

yanınızda getiriniz.

Not: Diplomasını kendisi teslim alamayacak durumdaki mezunlarımız; Noter Onaylı Vekaletname ile diplomasını teslim alacaktır.

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans (Kapatılan Gediz Üniversitesi)

Tezsiz Yüksek Lisans (Kapatılan Gediz Üniversitesi)

 

 

 

Başa Dön