2017-2018 Akademik Yılı Haftalık Ders Programları

Değerli Öğrencilerimiz,

*11-18 Eylül 2017 tarihlerindeki ders kayıtlarınızı aşağıdaki programlara göre yapınız.

A-Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri aşağıdaki şekilde kayıtlanmalıdır.

Birinci Dönemindeki Öğrenciler; "4 Teorik Ders"

İkinci Dönemindeki Öğrenciler; "4 Teorik Ders"

Üçüncü Dönemindeki Öğrenciler; "2 Teorik Ders" ve "Dönem Projesi"

B-Maliye ve Mali Yönetim-Vergi Hukuku-Vergi Hukuku Uygulamaları-Türk İslam Arkeolojisi 2016 Bahar döneminde kayıtlanan Tezsiz Yüksek Lisans Programındaki Öğrenciler ise;

Birinci Dönemindeki Öğrenciler; "5 Teorik Ders"

İkinci Dönemindeki Öğrenciler; "5 Teorik Ders"

Üçüncü Dönemindeki Öğrenciler; "Dönem Projesi"

1-İşletme

2-Maliye ve Mali Yönetim

3-Turizm İşletmeciliği

4-Uluslararası İlişkiler

5-Finansal Ekonomi

6-Sağlık Yönetimi

7-Küresel Yönetişim ve Siyaset

8-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

9-Sosyoloji

10-Türk İslam Arkeolojisi

11-Felsefe ve Din Bilimleri

12- Felsefe

13-Vergi Hukuku ve Vergi Hukuku Uygulamaları

14-İç Denetim ve Bağımsız Denetim

15-Manevi Destek ve Danışmanlık

16-Tarih

17-Temel İslam Bilimleri

 

Başa Dön