Diploma Basımı Hakkında.

Değerli Mezunlarımız,

- Diploma basımının bir kısmı tamamlanmıştır. (Liste aşağıdadır.)

Listede İsmi bulunan mezunlarımız;

- 21.08.2017 tarihinden itibaren Enstitümüzden diplomalarını teslim alabilirler.

Teslim Almaya Gelirken;

1- Geçici Mezuniyet Belgenizin Aslını

2- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Bir Adet Fotokopisini

yanınızda getiriniz.

Not: Diplomasını kendisi teslim alamayacak durumdaki mezunlarımız; Noter Onaylı Vekaletname ile diploması teslim edilecektir.

Not: Diploma basımı tamamlandıkça isim listesi paylaşılacaktır.

Tezli Yüksek Lisans Listesi

Tezsiz Yüksek Lisans Listesi

Başa Dön