667 Sayılı KHK ile kapatılan Gediz Üniversitesi Öğrencilerin Kayıtlarının Silinmesi hk.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı Kararı

667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatılan Gediz Üniversitesinden Enstitümüze aktarılan, 01.03.2017 tarihine kadar tercih yapmayan ve/veya kayıt yaptırmayan öğrencilerin haklarından vazgeçmiş sayılmalarına ve kayıtlarının silinmesine karar verilmiştir.

 

Kaydı Silinen Öğrenciler

Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans

Uluslaraası Politik Ekonomi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

Sağlık Kuruluşları Yön. Tezsiz Yüksek Lisans

İşletme Doktora

İşletme İngilizce Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans

İşletme Türkçe Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans

Uzaktan Eğitim İşletme Tezsiz Yüksek Lisans

 

Başa Dön