Duyuru (Tez Konu Bildirimleri)

Ders dönemini başarılı olarak tamamlayan tezli yüksek lisans öğrencilerimiz Ocak 2017' de "tez konularını" enstitümüze bildirmeleri gerekmektedir.

Tez Konu Bildirim Formu

     Madde 8- 1. Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

Başa Dön